1η Αγωνιστική – Θέα Δηλαβέρη 3/10/14

1η Αγωνιστική – Θέα Δηλαβέρη 3/10/14

—————————————

Κ. Παντελίδης – Πασπαλάς

6-0

—————————————
Βήχος – Αργυρόπουλος

0-6

—————————————

Τέκος – Ανυφάντης

0-6

—————————————

Πορτοκάλης – Μιχαήλ

2-6

—————————————

Πηλιχός – Σ. Παντελίδης

1-6

—————————————

Τσαγαλάς – Καραβάς

6-3

Leave a Reply