Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος

FIRST NAME Κωνσταντίνος
LAST NAME Παπασπυρόπουλος
NICK NAME The Function
DARTS ( Brand – gram ) Unicorn Barney Phase 1 – 25 gr
WALK – ON – MUSIC ( song ) The Bug – Function

Leave a Reply