Πρόγραμμα Αγώνων

 

 3/10/201410/10/201417/10/201424/10/201431/10/20147/11/2014
20:00
Παντελίδης Κ.
Πασπαλάς
Πασπαλάς
Βήχος
Τσαγαλάς
Ανυφαντής
Πορτοκάλης
Βήχος
Τσαγαλάς
Τέκος
Μιχαήλ
Παντελίδης Στ.
20:45Βήχος
Αργυρόπουλος
Τέκος
Καράβας
Πηλιχός
Καράβας
Τέκος
Πηλιχός
Πασπαλάς
Πορτοκάλης
Αργυρόπουλος
Καράβας
21:30Τέκος
Ανυφαντής
Ανυφαντής
Παντελίδης Στ.
Πορτοκάλης
Αργυρόπουλος
Τσαγαλάς
Παντελίδης Στ.
Παντελίδης Κ.
Αργυρόπουλος
Πασπαλάς
Τέκος
22:15Πορτοκάλης
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Αργυρόπουλος
Παντελίδης Κ.
Βήχος
Πασπαλάς
Αργυρόπουλος
Ανυφαντής
Πηλιχός
Παντελίδης Κ.
Τσαγαλάς
23:00Πηλιχός
Παντελίδης Στ.
Τσαγαλάς
Πηλιχός
Τέκος
Παντελίδης Στ.
Ανυφαντής
Καράβας
Βήχος
Μιχαήλ
Βήχος
Πηλιχός
23:45Τσαγαλάς
Καράβας
Παντελίδης Κ.
Πορτοκάλης
Πασπαλάς
Μιχαήλ
Παντελίδης Κ.
Μιχαήλ
Παντελίδης Στ.
Καράβας
Πορτοκάλης
Ανυφαντής
 14/11/201421/11/201428/11/20145/12/201412/12/201420-21/12/2014
20:00
Πασπαλάς
Ανυφαντής
Παντελίδης Κ.
Ανυφαντής
Βήχος
Τσαγαλάς
Πασπαλάς
Καράβας
Πασπαλάς
Τσαγαλάς
20:45Παντελίδης Κ.
Τέκος
Πορτοκάλης
Παντελίδης Στ.
Αργυρόπουλος
Ανυφαντής
Αργυρόπουλος
Πηλιχός
Πορτοκάλης
Τέκος
TDL
21:30Μιχαήλ
Καράβας
Πασπαλάς
Πηλιχός
Μιχαήλ
Τέκος
Μιχαήλ
Ανυφαντής
Ανυφαντής
Βήχος
NATIONAL
22:15Πορτοκάλης
Πηλιχός
Μιχαήλ
Τσαγαλάς
Πορτοκάλης
Καράβας
Παντελίδης Στ.
Παντελίδης Κ.
Μιχαήλ
Πηλιχός
FINALS
23:00Βήχος
Παντελίδης Στ.
Αργυρόπουλος
Τέκος
Παντελίδης Κ.
Πηλιχός
Πορτοκάλης
Τσαγαλάς
Αργυρόπουλος
Παντελίδης Στ.
2014
23:45Αργυρόπουλος
Τσαγαλάς
Βήχος
Καράβας
Πασπαλάς
Παντελίδης Στ.
Βήχος
Τέκος
Παντελίδης Κ.
Καράβας

Leave a Reply