2η Αγωνιστική – VS 10/10/14

2η Αγωνιστική – VS 10/10/14

—————————————

 Πασπαλάς – Βήχος

2-6

—————————————
Τέκος – Κάραβας

3-6

—————————————

Ανυφάντης – Σ. Παντελίδης

5-5

—————————————

 Μιχαήλ – Αργυρόπουλος

—————————————

Τσαγαλάς – Πηλιχός

6-1

—————————————

 Κ. Παντελίδης – Πορτοκάλης

6-1

—————————————

Leave a Reply