3η Αγωνιστική – Θεα Δηλαβέρη 17/10/14

3η Αγωνιστική – Θεα Δηλαβέρη 17/10/14

—————————————

 Πηλιχός – Κάραβας

4-6

—————————————
Πορτοκάλης – Αργυρόπουλος

3-6

—————————————

 Κ. Παντελίδης – Βήχος

6-0

—————————————

 Τέκος – Σ. Παντελίδης

2-6

—————————————

Πασπαλάς – Μιχαήλ

0-6

—————————————

Μιχαήλ – Αργυρόπουλος (εξ αναβολής)

5-5

—————————————

Leave a Reply