4η Αγωνιστική Θέα Δηλαβέρη 24/10/14

4η Αγωνιστική Θέα Δηλαβέρη 24/10/14

—————————————

Τσαγαλάς – Ανυφαντής (εξ αναβολής)

5-5

—————————————

Πορτοκάλης – Βήχος

6-1

—————————————

Τέκος – Πηλιχός

3-6

—————————————

Τσαγαλάς – Παντελίδης Στ.

6-4

—————————————

Πασπαλάς – Αργυρόπουλος

0-6

—————————————

Ανυφαντής – Καράβας

6-3

—————————————

Παντελίδης Κ. – Μιχαήλ

6-4

Leave a Reply