9η Αγωνιστική Orient Express 05/12/14

9η Αγωνιστική Orient Express 05/12/14

Βήχος – Τσαγαλάς

4-6

—————————————-

Ανυφαντής – Αργυρόπουλος

0-6

—————————————-

Μιχαήλ – Τέκος

6-0(ΑΑ)

—————————————-

Πορτοκάλης – Καράβας

6-0

—————————————-

Παντελίδης Κ. – Πηλιχός

6-1

—————————————-

Παντελίδης Στ. – Πασπαλάς

6-1

—————————————-

Leave a Reply